Scroll!

I need
a fresh
Breeez

Als Management Consultant & Vertrouwd Adviseur werk ik voor CEO’s, ondernemers en organisaties (directieniveau en hoger) die hun potentieel willen verzilveren in sterke (corporate) strategieën, succesvolle (business) concepten en sustainable business. 

Ik breng kennis, perspectief, structuur, energie en beweging (terug) in organisaties waar een vraagstuk of uitdaging ligt binnen directie of strategisch management of ter invulling daarvan en altijd met groei als doel.

Mijn focus ligt op organisaties en CEO’s binnen de sport (breed), NGO’s en bedrijven/instellingen met een directe sociaal-maatschappelijke impact.

Mijn werk typeert zich door een vindingrijkheid met een extraverte inslag waardoor mijn ideeën origineel zijn. Tegelijkertijd bewaak ik altijd mijn objectieve kijk op de mogelijkheden in de wereld/organisatie om mij heen door in nauwe verbinding te staan met de mensen met wie ik werk. Ik vertrouw op mijn intuïtie en ik put uit jarenlange (vak)kennis, ervaring en expertise in (complexe) interim opdrachten met een sterk strategisch karakter.

Kortom: ik vertaal [maatschappelijke] relevantie naar sterke (corporate) strategieën en succesvolle (business) concepten. Ik werk in de fase van ontplooiing van potentieel, visie vorming/aanscherping en het ontwikkelen van een sterke businesscase of uitbreiding ervan.

Scroll! Scroll! Scroll!

I am:

Visionair

Ik zie en ik creëer toekomstmogelijkheden die verder reiken dan het hier-en-nu. Ik ben een innovatief leider die, vanuit een onafhankelijke rol, visie vertaalt naar realiteit.

Straight

Ik ben altijd eerlijk in wat ik vind dat nodig is om mensen en de organisatie (weer) in beweging te brengen. Ik ben hierin slagvaardig en resultaatgericht ingesteld.

Creator

Ik bouw dingen die er nog niet zijn. Van sterke mensen, tot sterke merken, tot sterke (business)concepten, tot sterke organisaties.

Scroll! Scroll!

I create:

Inzicht

Visie

Zonder beweging is er geen vooruitgang. Alleen, wat is er nodig om van plaats, stand of houding te veranderen? Waar staan we nu en waar moet het naartoe? Hoe ziet de gehele context eruit?

Overzicht

Verbinding

We kijken vanuit een ander perspectief naar de organisatie. De blik vooruit en de touwtjes in handen. Intern en extern leggen we belangrijke allianties die ons helpen verder te komen.

Structuur

Verrijking

Een authentieke cultuur en sterke mensen verrijken de organisatie. Dat geeft vertrouwen en maakt sterk, zodat we vol energie de organisatie weer in de juiste richting leiden.

I do:

QuickWinScan & TekenTafelSessie

Een persoonlijk gesprek om (nader) kennis te maken met jou en de organisatie en een strategische sessie van een dagdeel waarin we terug gaan naar de purpose: wat is de bedoeling?

Context & Commitment

Samen gaan we kaders opnieuw verkennen, bepalen en stippelen we een Business Roadmap uit.

A fresh Breeez

Interim rol met (inter)actieve, eerlijke sessies voor CEO's/directies/MT's die bereid zijn zichzelf en de organisatie écht beter te leren kennen en te verbeteren.

Connecting the dots

Inzetten van mijn netwerk waar nodig om nog meer kennis en kunde toe te kunnen voegen aan het vraagstuk en/of de organisatie.

Business Roadmap:

Na de QuickWinScan en de TekenTafelSessie heb ik een duidelijk beeld van de context van de organisatie, branche en van het vraagstuk op hoofdlijnen. Deze fase noem ik “Context & Commitment” en vindt doorgaans plaats binnen 6 weken.

Na deze eerste fase stel ik – afhankelijk van deze uitkomsten – een advies op maat samen. Dit is een globaal advies want ieder traject is maatwerk. Juist het flexibel mee kunnen bewegen met, en anticiperen op alle bewegingen en veranderingen, zorgt voor een energiek proces waar we samen in zitten; we gaan veranderen en groeien en zo jouw Business Roadmap vormgeven. Mijn werkwijze is altijd heel fundamenteel. Waarom zou je genoegen nemen met minder? Dit is wel een proces. Het kost tijd, geld, commitment en vooral ambitie om écht die groei te realiseren die je voor ogen hebt.

Want dat gaat gebeuren.

Dit kan ik doen door jou in stelling te brengen. Dit kan ik samen met je doen. Of ik kan het vóór je doen. Het proces is grofweg in te delen in de volgende trajecten:

 • Small Breeez (3 maanden)

  Wanneer extra expertise bij een groei vraagstuk gewenst is (adviserend en versnellend).

 • Bit Breeez (6 maanden)

  Vraagstuk met een sterk pragmatisch karakter en korte doorloop cyclus: introductie nieuwe strategie, product of marktbenadering. We doen het samen!

 • Bit More Breeez (9 maanden)

  Semi complexe vraagstukken met 1 of 2 subvragen op het gebied van innovatie, strategie of verandering. Ik doe het voor je en ik draag het daarna over.

 • Big Breeez (12 maanden)

  Complexe, strategische vraagtukken met multi-organisatievraagstukken. Ik doe het voor je. [vaak op interim basis]

I believe:

Breeez staat voor een frisse wind. Het even niet alleen hoeven doen. Het logo is een vlieger: gedreven door energie, vanuit een helikopterview én toch met de touwtjes in handen om (bij) te kunnen sturen of te anticiperen op wat er komen gaat. Ik geloof in de kracht van mensen. Eigen kracht. Ik geloof ook dat iedereen – iedere organisatie en ieder individu - daar soms een beetje hulp bij kan gebruiken.

Een subtiele verandering in denken en doen kunnen al het verschil maken.

Ik geloof in de kracht van bewustwording hiervan. Door te kijken naar wie je nu echt bent als organisatie, welke mensen daarin een rol spelen, waar jullie nu staan en waar jullie graag naartoe willen, kan ik de route uitzetten en bereiken we jullie stip op de horizon.

Inzicht

Ik maak onzichtbare vraagstukken zichtbaar en tastbaar. Ik ben altijd eerlijk en geef inzicht door dit te ventileren.

Overzicht

Ik creëer overzicht en signaleer kansen en mogelijkheden voor nu en voor de toekomst.

Structuur

Ik realiseer een structuur en cultuur die het nastreven van de organisatiemissie faciliteert.

Ik ken Myrte van mijn werkzame tijd bij PEC Zwolle. Door samen te werken binnen de verschillende projecten die zij succesvol initieerde heb ik veel waardering gekregen voor de manier waarop Myrte haar werk doet. Ongeremd enthousiasme en grote bevlogenheid gecombineerd met kennis van zaken maakt dat ik ook na de gezamenlijke PEC-tijd regelmatig een beroep doe op haar kennis en kunde. Zowel op het gebied van feedback geven, strategie bepalen en/of communicatie-tips is Myrte zeer professioneel en goed in staat bedrijven, gemeenten en/of individuen de juiste kant op te begeleiden.

Art Langeler

Directeur Voetbalontwikkeling KNVB

Als je in teamverband voor vele uitdagingen staat en veranderingen ondergaat, wil je daar graag met elkaar over praten. Myrte is in staat "een goed gesprek" te faciliteren en te begeleiden. Voor een dergelijke Uitgesproken Sessie (product Breeez en Linda van Egmond) heb je naast kennis ook een behoorlijke partij soft skills nodig. Ik ben je erg dankbaar voor de geboden inspiratie en het luisterend oor, knap gedaan!

Natale Valente

Hoofd Advies BDO

Het is je openhartige houding en outreachende werkwijze wat het werken met je bijzonder maakt. In het gesprek heb je een open mind en luister je echt en waarderend maar schuwt de confrontatie, daar waar nodig, niet. Doordat je waar maakt wat je zegt en het hart op de goede plek hebt, krijg je veel voor elkaar. Je neemt het niet over, maar vanuit wederzijds vertrouwen ontstaat er een band zodat mensen van je aannemen dat wat jij zegt klopt. En daarom zelf ook (gaan) vinden dat er wat moet gebeuren en dat vervolgens ook zelf doen. Dat stapje meer maakt echt het verschil.

Henrie van den Brink

Medewerker Sociaal Wijkteam Zwolle

Na een succesvolle periode van bouwen aan Pontifexx kwam ik in een soort van sleur terecht. Ik moest steeds meer de ‘manager’ zijn en kon steeds minder ondernemen. Via een wederzijdse relatie werd ik geadviseerd contact op te nemen met Myrte. Door de TekenTafelSessie kreeg ik een spiegel voorgeschoteld. Eigenlijk heb ik het heel mooi voor elkaar en toch is er die onrust. Een extra dimensie gaf de aanwezigheid van mijn vrouw, die op haar manier naar mijn ontwikkeling kijkt. Een belangrijke uitkomst van de TekenTafelSessie is dat ik veel energie krijg uit het maken van businessplannen en de opstart van die plannen, het mogen voor mij geen luchtkastelen zijn. Een wat confronterend inzicht is ook dat ik als ondernemer niet in elk plan hoef te participeren. Participatie in de aandelen van een organisatie brengt verplichtingen met zich mee die teveel energie van mij kosten. Ik ben afgestapt van mijn eigen credo dat 10 x 10% aandelen in bedrijven ook 100% aandeelhouderschap is. Het heeft mij bevestiging gebracht van wat belangrijk voor mij is en aanvullend inzicht om keuzes te maken. Daarnaast geeft de uitkomst mij input voor een meerjarenplan, in combinatie met mijn eigen vak kan ik stap voor stap werken aan een mooie toekomst. Ook hierbij maak ik graag gebruik van de expertise van Myrte en onderneemt ze tijdelijk met me mee om de stappen te zetten.

Arjan ten Have

DGA Pontifexx en ondernemer

Myrte komt snel tot de kern! Heb haar aan het werk gezien tijdens TekenTafelSessies en binnen 'no time' zie ik allerlei radartjes aan het werk gaan en heeft ze de mogelijke toekomst voor een onderneming in beeld. Gericht op de vraag van de ondernemer. Scherp, analytisch, doortastend en daarnaast gericht op de sfeer waarin ze werkt; die maakt dat bovenstaande mogelijk is. En daarnaast gewoon een heerlijk prettig persoon!

Linda van Egmond

Eigenaar TOT en collega onderneemster

Ruim twee jaar geleden hebben wij de naam Van Swoll Makelaars gelanceerd. Wegens omstandigheden hebben wij aan het in gebruik nemen van onze nieuwe naam en logo etc. weinig ruchtbaarheid gegeven tot dan toe. Het voelde voor ons dus goed om hier nu volop en structureel mee aan de slag te gaan met een professionele partij. Op aanraden van een kennis (tevens oud opdrachtgever van Myrte) ben ik met Breeez in contact gekomen. De grootste vraag was; hoe kunnen wij op een bepaald omzetniveau komen en dit niveau de komende jaren continueren. Door de tekentafelsessie hebben we helder op het netvlies gekregen wat we NIET willen en daardoor is ook heel duidelijk geworden wat we WEL willen. Wat ik zelf erg leuk vind is dat duidelijk wordt / is geworden welke doelgroep goed bij mij aansluit, in het vervolgtraject wordt bekeken hoe we die doelgroep het best kunnen bereiken. Plus inzicht in wie ik ben, waarom ik doe wat ik doe en wat er nog te verbeteren valt. Het heeft mij meer rust gegeven. Ik weet dat ik op de goede weg zit en met wat hulp kan ik komen waar ik naartoe wil.

Ruud Gort

Directeur van Swoll Makelaardij

Tijdens de fotoshoot voor Myrte's nieuwe website voelde ik meteen een klik. Toen ik merkte dat ik meer uitdaging wilde in mijn werk was Myrte dan ook degene waar ik meteen aan moest denken. Mijn vraagstuk was heel breed maar bij onze eerste afspraak wist ze me meteen te verrassen en aan het denken te zetten. Ook tijdens de tekentafel sessie kwamen er verhelderende dingen naar voren. Vol energie ben ik daarna meteen aan de slag gegaan met mijn nieuwe "project"! Tof om te merken hoe het weer is gaan stromen en hoe mijn nieuwe project perfect past bij het bedrijf wat ik al heb. Een echte aanvulling en tegelijkertijd ook weer de uitdaging waar ik naar op zoek was. Mocht je op zoek zijn naar iemand die niet alleen ziet wat je vertelt maar ook hoort wat je niet zegt, dan ben je bij Myrte aan het juiste adres!

Leonie van der Locht - Huijbers

Eigenaar MUPH Branding Photography & The Bigger Picture

Via een gezamenlijke zakenrelatie, kwam ik eind 2016 met Myrte in contact. Gelijk was er een klik en merkte ik dat Myrte zich goed in kan leven in de ander. Oftewel een echt mensen mens. Oprecht, luistert goed, betrouwbaar en weet de juiste dingen te zeggen, maar hier ook naar te handelen door er iets mee te doen. En degene tegenover haar, actief mee te laten denken. Zelf ben ik al 3 jaar ondernemer en minstens net zo lang op zoek naar hetgeen ik nu echt voor sta. Doordat Myrte de juiste vragen wist te stellen, kreeg ze antwoorden uit mij die waardoor ik besefte welke kant ik het beste op kon gaan. Hierdoor heb ik meer focus gekregen en kan ik mij bezig houden met waar ik echt goed in ben. Dank je wel voor je coaching en advies Myrte, wij gaan zeker nog op verschillende manieren met elkaar samenwerken en ik zal je zeker aanbevelen bij andere ondernemers.

Liesbeth Kasperink

Eigenaar Kasperink.com

Vanuit het iLab hebben we Myrte ingeschakeld om onze propositie duidelijk neer te zetten en deze te vermaakten. Hierdoor hebben we een sterke en herkenbare identiteit weten te creëren in de regio Zwolle.

Roy van Enkhuijzen

Business Developer iLab (tot 01-04-2016)

Myrte blijkt te beschikken over een empathisch vermogen voor de doelgroep en een groot netwerk die zij met verve inzet voor de kandidaten om Maatschappelijke en Sociale Participatie te bevorderen. Zij biedt op dit moment een behoorlijk aantal kandidaten van de gemeente Zwolle ondersteuning bij het vinden en behouden van een werkervaringsplaats. Door de vele contacten die zij heeft met het Midden en Klein bedrijf en andere organisaties en stichtingen levert dit veel mooie matches op. Hierdoor kunnen de kandidaten zich ontwikkelen en bevordert hun re-integratie. Door haar aanpak bevordert zij de participatie van de kandidaten met problemen op meerdere leefgebieden en sluit hiermee aan bij de visie “iedereen telt mee.”

Ineke Westerink

Werkgeverspunt Gemeente Zwolle (tot 01-01-2017)

Myrte heeft mij weer op de rit gezet. Zelfs na 22 jaar als zelfstandige in een paar maanden aan het werk met Myrte een enorme nieuwe boost gekregen. Bijzonder is haar mix van zakelijk zijn en emoties tegelijk. Dat maakt haar extra sterk. Daarbij is haar marketing kennis zeer groot. Alles bij elkaar een grote kans om jezelf meer succes te geven als je met haar werkt.

Wilco Boksebeld

Directeur Bladgoud Tuinen